Dimitrios KARNAVOS

starosta mesta Kallithea

 Dimitrios KARNAVOS

Politická skupina

EĽS (Európska ľudová strana)

Komisie

  • COTER (komisia pre politiku územnej súdržnosti a rozpočet EÚ)
  • ENVE (komisia pre životné prostredie, klimatické zmeny a energetiku)

Jazyky

  • gréčtina

Zastupovaná krajina

Grécko

Zastúpený región

Attiki

Člen(-ka) Európskeho výboru regiónov od

26.01.2020

Kontakt

Sociálne médiá

 
Obsah

Orgány

Predseda/Predsedníčka

  • Grécka delegácia

Podpredseda/Podpredsedníčka

  • Predsedníctvo VR

Spravodajca/Spravodajkyňa

  • 7. funkčné obdobie – komisia ENVE

Člen/Členka

  • Deň rozšírenia
  • Pracovná skupina Turecko