Caroline DWANE

poslankyňa zastupiteľstva grófstva Laois

 Caroline DWANE

Politická skupina

The Greens

Komisie

  • COTER (komisia pre politiku územnej súdržnosti a rozpočet EÚ)
  • ENVE (komisia pre životné prostredie, klimatické zmeny a energetiku)

Jazyky

  • angličtina

Zastupovaná krajina

Írsko

Člen(-ka) Európskeho výboru regiónov od

26.01.2020

Kontakt

 
Obsah

Orgány

Člen/Členka

  • Medziregionálna skupina Cezhraničná spolupráca
  • Deň rozšírenia
  • Írska delegácia
  • PS pre Západný Balkán