Marjon DE HOON-VEELENTURF

starostka mesta Baarle-Nassau

 Marjon DE HOON-VEELENTURF

Politická skupina

EĽS (Európska ľudová strana)

Komisie

  • CIVEX (komisia pre občianstvo, riadenie, inštitucionálne a vonkajšie záležitosti)
  • NAT (komisia pre prírodné zdroje)

Jazyky

  • holandčina

Zastupovaná krajina

Holandsko

Člen(-ka) Európskeho výboru regiónov od

26.01.2020

Kontakt

 
Obsah

Orgány

Člen/Členka

  • Holandská delegácia