Arianna Maria CENSI

členka miestneho výkonného orgánu mesta Miláno

 Arianna Maria CENSI

Politická skupina

SES (Strana európskych socialistov)

Komisie

 • ENVE (komisia pre životné prostredie, klimatické zmeny a energetiku)
 • COTER (komisia pre politiku územnej súdržnosti a rozpočet EÚ)

Jazyky

 • angličtina
 • taliančina

Zastupovaná krajina

Taliansko

Člen(-ka) Európskeho výboru regiónov od

26.01.2020

Kontakt

Sociálne médiá

 
Obsah

Orgány

Druhý podpredseda/Druhá podpredsedníčka

 • 7. funkčné obdobie – komisia COTER
 • koordinátori COTER

Člen/Členka

 • Predsedníctvo ARLEM
 • Plenárne zasadnutie ARLEM
 • Komisia STD ARLEM
 • Pracovná skupina pre zelenú dohodu
 • Talianska delegácia