Emma BLAIN

členka miestneho výkonného orgánu: zastupiteľstvo grófstva Dun Laoghaire Rathdown

 Emma BLAIN

Politická skupina

EĽS (Európska ľudová strana)

Jazyky

  • angličtina

Zastupovaná krajina

Írsko

Zastúpený región

Eastern and Midland Regional Assembly

Náhradník/Náhradníčka Európskeho výboru regiónov od

26.01.2020

Kontakt

 
Obsah