Valdas BENKUNSKAS

zástupca starostu mesta Vilnius

 Valdas BENKUNSKAS

Politická skupina

EĽS (Európska ľudová strana)

Komisie

  • CIVEX (komisia pre občianstvo, riadenie, inštitucionálne a vonkajšie záležitosti)
  • ENVE (komisia pre životné prostredie, klimatické zmeny a energetiku)

Jazyky

  • angličtina
  • litovčina

Zastupovaná krajina

Litva

Člen(-ka) Európskeho výboru regiónov od

26.01.2020

Kontakt

Sociálne médiá

 
Obsah

Orgány

Člen/Členka

  • CORLEAP
  • Deň rozšírenia
  • Litovská delegácia
  • PS Ukrajina