Nuška GAJŠEK

primátorka mesta Ptuj

 Nuška GAJŠEK

Politická skupina

SES (Strana európskych socialistov)

Komisie

  • COTER (komisia pre politiku územnej súdržnosti a rozpočet EÚ)
  • SEDEC (komisia pre sociálnu politiku, vzdelávanie, zamestnanosť, výskum a kultúru)

Jazyky

  • angličtina
  • slovinčina

Zastupovaná krajina

Slovinsko

Člen(-ka) Európskeho výboru regiónov od

24.10.2019

Kontakt

 
Obsah

Orgány

Člen/Členka

  • Slovinská delegácia