Paula FERNÁNDEZ VIAÑA

členka regionálneho výkonného orgánu: vláda autonómneho spoločenstva Kantábria

 Paula FERNÁNDEZ VIAÑA

Politická skupina

Renew Europe

Komisie

  • NAT (komisia pre prírodné zdroje)
  • SEDEC (komisia pre sociálnu politiku, vzdelávanie, zamestnanosť, výskum a kultúru)

Jazyky

  • španielčina

Zastupovaná krajina

Španielsko

Člen(-ka) Európskeho výboru regiónov od

07.10.2019

Kontakt

Sociálne médiá