Virginia RAGGI

poslankyňa miestneho zastupiteľstva mesta Rím

 Virginia RAGGI

Politická skupina

Not Affiliated

Komisie

  • COTER (komisia pre politiku územnej súdržnosti a rozpočet EÚ)
  • CIVEX (komisia pre občianstvo, riadenie, inštitucionálne a vonkajšie záležitosti)

Jazyky

  • taliančina
  • angličtina

Zastupovaná krajina

Taliansko

Člen(-ka) Európskeho výboru regiónov od

10.09.2019

Kontakt

 
Obsah

Orgány

Člen/Členka

  • Talianska delegácia