Marco MARSILIO

predseda regiónu Abruzzo

 Marco MARSILIO

Politická skupina

EKR (Európski konzervatívci a reformisti)

Komisie

  • COTER (komisia pre politiku územnej súdržnosti a rozpočet EÚ)
  • ENVE (komisia pre životné prostredie, klimatické zmeny a energetiku)

Jazyky

  • taliančina
  • angličtina

Zastupovaná krajina

Taliansko

Člen(-ka) Európskeho výboru regiónov od

13.05.2019

Kontakt

 
Obsah

Orgány

Predseda/Predsedníčka

  • Skupina EKR

Člen/Členka

  • Konferencia predsedov
  • Medziregionálna skupina Budúcnosť automobilového priemyslu
  • Talianska delegácia