Pehr GRANFALK

člen mestského zastupiteľstva, Solna

 Pehr GRANFALK

Politická skupina

EĽS (Európska ľudová strana)

Komisie

  • NAT (komisia pre prírodné zdroje)
  • ECON (komisia pre hospodársku politiku)

Jazyky

  • švédčina
  • angličtina

Zastupovaná krajina

Švédsko

Člen(-ka) Európskeho výboru regiónov od

05.03.2019

Kontakt

 
Obsah

Orgány

Druhý podpredseda/Druhá podpredsedníčka

  • 7. funkčné obdobie – komisia ECON

Spravodajca/Spravodajkyňa

  • 7. funkčné obdobie – komisia ECON

Člen/Členka

  • Kontaktná skupina pre Spojené kráľovstvo
  • Švédska delegácia

Stanoviská

Prerokovávané stanoviská