József KÓBOR

poslanec zastupiteľstva mesta Pécs so župnou správou

 József KÓBOR

Politická skupina

EA (Skupina Európska aliancia)

Komisie

  • CIVEX (komisia pre občianstvo, riadenie, inštitucionálne a vonkajšie záležitosti)
  • ECON (komisia pre hospodársku politiku)

Zastupovaná krajina

Maďarsko

Člen(-ka) Európskeho výboru regiónov od

05.03.2019

Kontakt