József BERÉNYI

podpredseda Trnavského samosprávneho kraja

 József BERÉNYI

Politická skupina

EĽS (Európska ľudová strana)

Komisie

  • CIVEX (komisia pre občianstvo, riadenie, inštitucionálne a vonkajšie záležitosti)
  • SEDEC (komisia pre sociálnu politiku, vzdelávanie, zamestnanosť, výskum a kultúru)

Jazyky

  • slovenčina
  • maďarčina

Zastupovaná krajina

Slovensko

Člen(-ka) Európskeho výboru regiónov od

18.09.2018

Kontakt

 
Obsah

Orgány

Člen/Členka

  • Medziregionálna skupina Karpaty
  • Deň rozšírenia
  • Medziregionálna skupina Budúcnosť automobilového priemyslu
  • ZPV NOMAC
  • Slovenská delegácia