Alessandro FERMI

predseda a poslanec regionálneho zastupiteľstva regiónu Lombardsko (Lombardia)

 Alessandro FERMI

Politická skupina

EKR (Európski konzervatívci a reformisti)

Komisie

  • CIVEX (komisia pre občianstvo, riadenie, inštitucionálne a vonkajšie záležitosti)
  • ENVE (komisia pre životné prostredie, klimatické zmeny a energetiku)

Jazyky

  • taliančina
  • angličtina

Zastupovaná krajina

Taliansko

Člen(-ka) Európskeho výboru regiónov od

03.07.2018

Kontakt

 
Obsah

Orgány

Člen/Členka

  • Talianska delegácia