Rafał Kazimierz TRZASKOWSKI

primátor hlavného mesta Varšavy

 Rafał Kazimierz TRZASKOWSKI

Politická skupina

EĽS (Európska ľudová strana)

Komisie

 • COTER (komisia pre politiku územnej súdržnosti a rozpočet EÚ)
 • ENVE (komisia pre životné prostredie, klimatické zmeny a energetiku)

Jazyky

 • taliančina
 • španielčina
 • poľština
 • angličtina

Zastupovaná krajina

Poľsko

Člen(-ka) Európskeho výboru regiónov od

25.11.2019

Kontakt

Sociálne médiá

 
Obsah

Orgány

Predseda/Predsedníčka

 • 7. funkčné obdobie – komisia ENVE
 • koordinátori ENVE
 • Pracovná skupina pre zelenú dohodu

Spravodajca/Spravodajkyňa

 • 7. funkčné obdobie – komisia ENVE

Člen/Členka

 • Poľská delegácia