Mikkel NÄKKÄLÄJÄRVI

oblastný riaditeľ, podpredseda mestskej rady mesta Rovaniemi

 Mikkel NÄKKÄLÄJÄRVI

Politická skupina

SES (Strana európskych socialistov)

Komisie

  • CIVEX (komisia pre občianstvo, riadenie, inštitucionálne a vonkajšie záležitosti)
  • ENVE (komisia pre životné prostredie, klimatické zmeny a energetiku)

Jazyky

  • švédčina
  • angličtina
  • fínčina

Zastupovaná krajina

Fínsko

Zastúpený región

Pohjois-ja Ita Suomi

Člen(-ka) Európskeho výboru regiónov od

29.01.2018

Kontakt

Sociálne médiá

 
Obsah

Orgány

Člen/Členka

  • Medziregionálna skupina Regióny Pobaltia
  • Predsedníctvo VR
  • CoR summit
  • Fínska delegácia