Tadeuš ANDŽEJEVSKI

No photo available

Politická skupina
EKR (Európski konzervatívci a reformisti)
Komisie
  • CIVEX (komisia pre občianstvo, riadenie, inštitucionálne a vonkajšie záležitosti)
  • SEDEC (komisia pre sociálnu politiku, vzdelávanie, zamestnanosť, výskum a kultúru)
Zastupovaná krajina
Litva
This Member's mandate has ended
information may be out of date

Kontakt