Ellen NAUTA-VAN MOORSEL

starostka mesta Hof van Twente

 Ellen NAUTA-VAN MOORSEL

Politická skupina

EĽS (Európska ľudová strana)

Komisie

  • CIVEX (komisia pre občianstvo, riadenie, inštitucionálne a vonkajšie záležitosti)
  • NAT (komisia pre prírodné zdroje)

Jazyky

  • angličtina
  • francúzština
  • holandčina

Zastupovaná krajina

Holandsko

Zastúpený región

Overijssel

Člen(-ka) Európskeho výboru regiónov od

26.01.2020

Kontakt

Sociálne médiá