Radim SRŠEŇ

poslanec miestneho zastupiteľstva: člen zastupiteľstva obce Dolní Studénky

 Radim SRŠEŇ

Politická skupina

EĽS (Európska ľudová strana)

Komisie

  • CIVEX (komisia pre občianstvo, riadenie, inštitucionálne a vonkajšie záležitosti)
  • NAT (komisia pre prírodné zdroje)

Jazyky

  • čeština
  • angličtina
  • španielčina

Zastupovaná krajina

Česká republika

Člen(-ka) Európskeho výboru regiónov od

26.01.2020

Kontakt

Sociálne médiá