Jaroslava POKORNÁ JERMANOVÁ

poslankyňa regionálneho zhromaždenia: členka zastupiteľstva Stredočeského kraja

 Jaroslava POKORNÁ JERMANOVÁ

Politická skupina

Renew Europe

Komisie

  • COTER (komisia pre politiku územnej súdržnosti a rozpočet EÚ)
  • ECON (komisia pre hospodársku politiku)

Jazyky

  • čeština
  • angličtina
  • nemčina

Zastupovaná krajina

Česká republika

Člen(-ka) Európskeho výboru regiónov od

22.05.2017

Kontakt

Sociálne médiá

 
Obsah

Orgány

Predseda/Predsedníčka

  • 7. funkčné obdobie – komisia ECON
  • koordinátori ECON

Člen/Členka

  • Česká delegácia