Andros KARAYIANNIS

starosta mesta Deryneia

 Andros KARAYIANNIS

Politická skupina

Not Affiliated

Komisie

  • CIVEX (komisia pre občianstvo, riadenie, inštitucionálne a vonkajšie záležitosti)
  • ENVE (komisia pre životné prostredie, klimatické zmeny a energetiku)

Jazyky

  • gréčtina
  • angličtina
  • francúzština
  • nemčina

Zastupovaná krajina

Cyprus

Zastúpený región

Cyprus

Člen(-ka) Európskeho výboru regiónov od

05.05.2017

Kontakt

Sociálne médiá