Agnès RAMPAL

 Agnès RAMPAL

Politická skupina

EĽS (Európska ľudová strana)

Komisie

  • COTER (komisia pre politiku územnej súdržnosti a rozpočet EÚ)
  • ENVE (komisia pre životné prostredie, klimatické zmeny a energetiku)

Zastupovaná krajina

Francúzsko

This Member's mandate has ended

information may be out of date

Kontakt