Frank CECCONI

 Frank CECCONI

Politická skupina

Renew Europe

Komisie

  • CIVEX (komisia pre občianstvo, riadenie, inštitucionálne a vonkajšie záležitosti)
  • SEDEC (komisia pre sociálnu politiku, vzdelávanie, zamestnanosť, výskum a kultúru)

Zastupovaná krajina

Francúzsko

This Member's mandate has ended

information may be out of date

Kontakt

Sociálne médiá