Gustaw Marek BRZEZIN

poslanec regionálneho zhromaždenia: zastupiteľstvo Varmsko-mazurského vojvodstva

 Gustaw Marek BRZEZIN

Politická skupina

EĽS (Európska ľudová strana)

Komisie

  • CIVEX (komisia pre občianstvo, riadenie, inštitucionálne a vonkajšie záležitosti)
  • NAT (komisia pre prírodné zdroje)

Jazyky

  • poľština

Zastupovaná krajina

Poľsko

Člen(-ka) Európskeho výboru regiónov od

08.11.2016

Kontakt

Sociálne médiá

 
Obsah

Orgány

Spravodajca/Spravodajkyňa

  • 7. funkčné obdobie – komisia CIVEX

Člen/Členka

  • Poľská delegácia