Tjisse STELPSTRA

člen rady provincie Drenthe

 Tjisse STELPSTRA

Politická skupina

EĽS (Európska ľudová strana)

Komisie

  • CIVEX (komisia pre občianstvo, riadenie, inštitucionálne a vonkajšie záležitosti)
  • ENVE (komisia pre životné prostredie, klimatické zmeny a energetiku)

Jazyky

  • holandčina
  • angličtina
  • nemčina

Zastupovaná krajina

Holandsko

Člen(-ka) Európskeho výboru regiónov od

04.10.2019

Kontakt