Jean-Noël VERFAILLIE

starosta mesta Marly

 Jean-Noël VERFAILLIE

Politická skupina

Renew Europe

Komisie

  • COTER (komisia pre politiku územnej súdržnosti a rozpočet EÚ)
  • ENVE (komisia pre životné prostredie, klimatické zmeny a energetiku)

Jazyky

  • angličtina
  • francúzština

Zastupovaná krajina

Francúzsko

Člen(-ka) Európskeho výboru regiónov od

05.04.2016

Kontakt

Sociálne médiá

 
Obsah

Orgány

Spravodajca/Spravodajkyňa

  • 7. funkčné obdobie – komisia ENVE

Člen/Členka

  • Výbor pre audit
  • Medziregionálna skupina Brexit
  • Deň rozšírenia
  • Francúzska delegácia
  • Pracovná skupina pre Turecko