Jean-Noël VERFAILLIE

starosta mesta Marly

 Jean-Noël VERFAILLIE

Politická skupina

Renew Europe

Komisie

 • COTER (komisia pre politiku územnej súdržnosti a rozpočet EÚ)
 • ENVE (komisia pre životné prostredie, klimatické zmeny a energetiku)

Jazyky

 • angličtina
 • francúzština

Zastupovaná krajina

Francúzsko

Zastúpený región

Hauts-de-France

Člen(-ka) Európskeho výboru regiónov od

05.04.2016

Kontakt

Sociálne médiá

 
Obsah

Orgány

Spravodajca/Spravodajkyňa

 • 7. funkčné obdobie – komisia ENVE

Člen/Členka

 • Výbor pre audit
 • Medziregionálna skupina Brexit
 • Deň rozšírenia
 • Francúzska delegácia
 • ZPV Srbsko
 • PS pre Západný Balkán