Georgios PATOULIS

primátor mesta Maroussi

 Georgios PATOULIS

Politická skupina

EĽS (Európska ľudová strana)

Komisie

  • ENVE (komisia pre životné prostredie, klimatické zmeny a energetiku)
  • NAT (komisia pre prírodné zdroje)

Jazyky

  • angličtina
  • gréčtina

Zastupovaná krajina

Grécko

Člen(-ka) Európskeho výboru regiónov od

26.01.2020

Kontakt