Emiliano GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ

predseda vlády autonómneho spoločenstva Kastília-La Mancha

 Emiliano GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ

Politická skupina

SES (Strana európskych socialistov)

Komisie

  • ENVE (komisia pre životné prostredie, klimatické zmeny a energetiku)
  • SEDEC (komisia pre sociálnu politiku, vzdelávanie, zamestnanosť, výskum a kultúru)

Jazyky

  • španielčina

Zastupovaná krajina

Španielsko

Zastúpený región

Castilla-La Mancha

Člen(-ka) Európskeho výboru regiónov od

05.10.2015

Kontakt

Sociálne médiá

 
Obsah

Orgány

Člen/Členka

  • Predsedníctvo VR
  • Samit VR
  • Španielska delegácia