Michiel RIJSBERMAN

člen rady provincie Flevoland

 Michiel RIJSBERMAN

Politická skupina

Renew Europe

Komisie

  • COTER (komisia pre politiku územnej súdržnosti a rozpočet EÚ)
  • CIVEX (komisia pre občianstvo, riadenie, inštitucionálne a vonkajšie záležitosti)

Jazyky

  • angličtina
  • holandčina

Zastupovaná krajina

Holandsko

Člen(-ka) Európskeho výboru regiónov od

04.10.2019

Kontakt