Michiel RIJSBERMAN

člen rady provincie Flevoland

 Michiel RIJSBERMAN

Politická skupina

Renew Europe

Komisie

  • COTER (komisia pre politiku územnej súdržnosti a rozpočet EÚ)
  • CIVEX (komisia pre občianstvo, riadenie, inštitucionálne a vonkajšie záležitosti)

Jazyky

  • angličtina
  • holandčina

Zastupovaná krajina

Holandsko

Zastúpený región

Flevoland

Funkčné obdobie tohto člena/tejto členky sa skončilo

Informácie môžu byť neaktuálne

Kontakt