Sławomir SOSNOWSKI

 Sławomir SOSNOWSKI

Politická skupina

EĽS (Európska ľudová strana)

Komisie

  • ENVE (komisia pre životné prostredie, klimatické zmeny a energetiku)
  • NAT (komisia pre prírodné zdroje)

Zastupovaná krajina

Poľsko

This Member's mandate has ended

information may be out of date

Kontakt