Jaroslav HLINKA

Starosta mestskej časti Košice-Juh

 Jaroslav HLINKA

Politická skupina

SES (Strana európskych socialistov)

Komisie

  • CIVEX (komisia pre občianstvo, riadenie, inštitucionálne a vonkajšie záležitosti)
  • ENVE (komisia pre životné prostredie, klimatické zmeny a energetiku)

Jazyky

  • angličtina
  • slovenčina

Zastupovaná krajina

Slovensko

This Member's mandate has ended

information may be out of date

Kontakt

Sociálne médiá