Jaroslav HLINKA

Starosta mestskej časti Košice-Juh

 Jaroslav HLINKA

Politická skupina

SES (Strana európskych socialistov)

Komisie

  • CIVEX (komisia pre občianstvo, riadenie, inštitucionálne a vonkajšie záležitosti)
  • ENVE (komisia pre životné prostredie, klimatické zmeny a energetiku)

Jazyky

  • angličtina
  • slovenčina

Zastupovaná krajina

Slovensko

Zastúpený región

Kosicky kraj

Funkčné obdobie tohto člena/tejto členky sa skončilo

Informácie môžu byť neaktuálne

Kontakt

Sociálne médiá