Gregor MACEDONI

starosta mesta Novo Mesto

 Gregor MACEDONI

Politická skupina

EĽS (Európska ľudová strana)

Komisie

  • COTER (komisia pre politiku územnej súdržnosti a rozpočet EÚ)
  • ECON (komisia pre hospodársku politiku)

Jazyky

  • angličtina
  • chorvátčina
  • slovinčina

Zastupovaná krajina

Slovinsko

Člen(-ka) Európskeho výboru regiónov od

24.10.2019

Kontakt