Robert Sorin NEGOIȚĂ

Starosta 3. obvodu mesta Bukurešť

 Robert Sorin NEGOIȚĂ

Politická skupina

SES (Strana európskych socialistov)

Komisie

  • ECON (komisia pre hospodársku politiku)
  • ENVE (komisia pre životné prostredie, klimatické zmeny a energetiku)

Jazyky

  • rumunčina

Zastupovaná krajina

Rumunsko

Člen(-ka) Európskeho výboru regiónov od

21.04.2016

Kontakt