Władysław ORTYL

poslanec regionálneho zhromaždenia: zastupiteľstvo Podkarpatského vojvodstva

 Władysław ORTYL

Politická skupina

EKR (Európski konzervatívci a reformisti)

Komisie

 • COTER (komisia pre politiku územnej súdržnosti a rozpočet EÚ)
 • ENVE (komisia pre životné prostredie, klimatické zmeny a energetiku)

Jazyky

 • poľština

Zastupovaná krajina

Poľsko

Člen(-ka) Európskeho výboru regiónov od

08.11.2016

Kontakt

Sociálne médiá

 
Obsah

Orgány

Predseda/Predsedníčka

 • Medziregionálna skupina Karpaty

Prvý podpredseda/Prvá podpredsedníčka

 • Skupina EKR

Spravodajca/Spravodajkyňa

 • 7. funkčné obdobie – komisia COTER

Člen/Členka

 • Predsedníctvo VR
 • Konferencia predsedov
 • Delegácia VR na Konferencii o budúcnosti Európy
 • CORLEAP
 • Deň rozšírenia
 • ZPV Srbsko
 • Poľská delegácia
 • PS Ukrajina