Domenico GAMBACORTA

 Domenico GAMBACORTA

Politická skupina

EĽS (Európska ľudová strana)

Komisie

  • ENVE (komisia pre životné prostredie, klimatické zmeny a energetiku)
  • SEDEC (komisia pre sociálnu politiku, vzdelávanie, zamestnanosť, výskum a kultúru)

Zastupovaná krajina

Taliansko

This Member's mandate has ended

information may be out of date

Kontakt