Kieran MCCARTHY

člen miestneho výkonného orgánu: zastupiteľstvo mesta Cork

 Kieran MCCARTHY

Politická skupina

EA (Skupina Európska aliancia)

Komisie

  • COTER (komisia pre politiku územnej súdržnosti a rozpočet EÚ)
  • SEDEC (komisia pre sociálnu politiku, vzdelávanie, zamestnanosť, výskum a kultúru)

Jazyky

  • angličtina

Zastupovaná krajina

Írsko

Člen(-ka) Európskeho výboru regiónov od

26.01.2015

Kontakt