Jerry LUNDY

 Jerry LUNDY

Politická skupina

ALDE (Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe)

Komisie

  • CIVEX (komisia pre občianstvo, riadenie, inštitucionálne a vonkajšie záležitosti)
  • NAT (komisia pre prírodné zdroje)

Zastupovaná krajina

Írsko

This Member's mandate has ended

information may be out of date

Kontakt