Apostolos TZITZIKOSTAS

predseda kraja Stredné Macedónsko

 Apostolos TZITZIKOSTAS

Politická skupina

EĽS (Európska ľudová strana)

Komisie

 • CIVEX (komisia pre občianstvo, riadenie, inštitucionálne a vonkajšie záležitosti)
 • ENVE (komisia pre životné prostredie, klimatické zmeny a energetiku)

Jazyky

 • gréčtina
 • angličtina
 • francúzština

Zastupovaná krajina

Grécko

Zastúpený región

Kentriki Makedonia

Člen(-ka) Európskeho výboru regiónov od

26.01.2015

Kontakt

Sociálne médiá

 
Obsah

Orgány

Predseda/Predsedníčka

 • Predsedníctvo ARLEM
 • Komisia STD ARLEM

Prvý podpredseda/Prvá podpredsedníčka

 • Plenárne zasadnutie ARLEM
 • Predsedníctvo VR
 • Konferencia predsedov

Člen/Členka

 • Delegácia VR na Konferencii o budúcnosti Európy
 • Vyslanci Dohovoru primátorov a starostov
 • Deň rozšírenia
 • Grécka delegácia
 • PS pre Západný Balkán