Mart VÕRKLAEV

poslanec zastupiteľstva obce Rae

 Mart VÕRKLAEV

Politická skupina

Renew Europe

Komisie

  • CIVEX (komisia pre občianstvo, riadenie, inštitucionálne a vonkajšie záležitosti)
  • ENVE (komisia pre životné prostredie, klimatické zmeny a energetiku)

Jazyky

  • estónčina

Zastupovaná krajina

Estónsko

Zastúpený región

Estonia

Funkčné obdobie tohto člena/tejto členky sa skončilo

Informácie môžu byť neaktuálne

Kontakt