Karl VANLOUWE

poslanec regionálneho zhromaždenia: Flámsky parlament

 Karl VANLOUWE

Politická skupina

EA (Skupina Európska aliancia)

Komisie

  • CIVEX (komisia pre občianstvo, riadenie, inštitucionálne a vonkajšie záležitosti)
  • NAT (komisia pre prírodné zdroje)

Jazyky

  • holandčina

Zastupovaná krajina

Belgicko

Zastúpený región

Vlaams Gewest

Člen(-ka) Európskeho výboru regiónov od

26.01.2015

Kontakt

Sociálne médiá