Michael MURPHY

starosta mestskej časti Clonmel

 Michael MURPHY

Politická skupina

EĽS (Európska ľudová strana)

Komisie

 • CIVEX (komisia pre občianstvo, riadenie, inštitucionálne a vonkajšie záležitosti)
 • ECON (komisia pre hospodársku politiku)

Jazyky

 • írčina

Zastupovaná krajina

Írsko

Člen(-ka) Európskeho výboru regiónov od

28.07.2016

Kontakt

 
Obsah

Orgány

Predseda/Predsedníčka

 • 7. funkčné obdobie – komisia ECON
 • koordinátori ECON
 • Írska delegácia

Podpredseda/Podpredsedníčka

 • Predsedníctvo VR

Spravodajca/Spravodajkyňa

 • 7. funkčné obdobie – komisia CIVEX
 • 7. funkčné obdobie – komisia ECON

Člen/Členka

 • Komisia ad hoc pre revíziu rokovacieho poriadku
 • Medziregionálna skupina Brexit
 • Kontaktná skupina pre Spojené kráľovstvo
 • Deň rozšírenia
 • Pracovná skupina pre zelenú dohodu
 • Pracovná skupina pre Turecko