Eamon DOOLEY

člen miestneho výkonného orgánu: zastupiteľstvo grófstva Offaly

 Eamon DOOLEY

Politická skupina

Renew Europe

Komisie

  • ENVE (komisia pre životné prostredie, klimatické zmeny a energetiku)
  • NAT (komisia pre prírodné zdroje)

Jazyky

  • írčina

Zastupovaná krajina

Írsko

Člen(-ka) Európskeho výboru regiónov od

30.07.2014

Kontakt