Harvey SIGGS

 Harvey SIGGS

Politická skupina

EKR (Európski konzervatívci a reformisti)

Komisie

  • ENVE (komisia pre životné prostredie, klimatické zmeny a energetiku)
  • NAT (komisia pre prírodné zdroje)

Zastupovaná krajina

United Kingdom

This Member's mandate has ended

information may be out of date

Kontakt