Birgit HONÉ

ministerka pre spolkové a európske záležitosti a regionálny rozvoj (Dolné Sasko)

 Birgit HONÉ

Politická skupina

SES (Strana európskych socialistov)

Komisie

  • COTER (komisia pre politiku územnej súdržnosti a rozpočet EÚ)
  • ENVE (komisia pre životné prostredie, klimatické zmeny a energetiku)

Jazyky

  • nemčina

Zastupovaná krajina

Nemecko

Zastúpený región

Niedersachsen

Funkčné obdobie tohto člena/tejto členky sa skončilo

Informácie môžu byť neaktuálne

Kontakt