Martin PŮTA

hajtman Libereckého kraja

 Martin PŮTA

Politická skupina

EĽS (Európska ľudová strana)

Komisie

  • ECON (komisia pre hospodársku politiku)
  • ENVE (komisia pre životné prostredie, klimatické zmeny a energetiku)

Jazyky

  • čeština
  • angličtina
  • nemčina
  • poľština

Zastupovaná krajina

Česká republika

Zastúpený región

Severovychod

Člen(-ka) Európskeho výboru regiónov od

23.09.2013

Kontakt

 
Obsah

Orgány

Člen/Členka

  • Samit VR
  • Medziregionálna skupina Cezhraničná spolupráca
  • Česká delegácia