Anthony MIFSUD

člen regionálneho výkonného orgánu: región Sever

 Anthony MIFSUD

Politická skupina

EĽS (Európska ľudová strana)

Komisie

  • ENVE (komisia pre životné prostredie, klimatické zmeny a energetiku)
  • SEDEC (komisia pre sociálnu politiku, vzdelávanie, zamestnanosť, výskum a kultúru)

Jazyky

  • maltčina
  • francúzština
  • angličtina

Zastupovaná krajina

Malta

Zastúpený región

Malta

Funkčné obdobie tohto člena/tejto členky sa skončilo

Informácie môžu byť neaktuálne

Kontakt

 
Obsah

Orgány

Člen/Členka

  • Maltská delegácia