Ulrika LANDERGREN

obecná poslankyňa, obec Kungsbacka

 Ulrika LANDERGREN

Politická skupina

Renew Europe

Komisie

  • SEDEC (komisia pre sociálnu politiku, vzdelávanie, zamestnanosť, výskum a kultúru)
  • NAT (komisia pre prírodné zdroje)

Jazyky

  • švédčina
  • angličtina

Zastupovaná krajina

Švédsko

Člen(-ka) Európskeho výboru regiónov od

18.03.2013

Kontakt