Bruno HRANIĆ

starosta obce Vidovec

 Bruno HRANIĆ

Politická skupina

EĽS (Európska ľudová strana)

Komisie

  • ECON (komisia pre hospodársku politiku)
  • ENVE (komisia pre životné prostredie, klimatické zmeny a energetiku)

Jazyky

  • chorvátčina
  • angličtina

Zastupovaná krajina

Chorvátsko

Člen(-ka) Európskeho výboru regiónov od

01.07.2013

Kontakt

Sociálne médiá