Isolde RIES

starostka mestskej časti Saarbrücken-Západ

 Isolde RIES

Politická skupina

SES (Strana európskych socialistov)

Komisie

  • ECON (komisia pre hospodársku politiku)
  • NAT (komisia pre prírodné zdroje)

Jazyky

  • nemčina

Zastupovaná krajina

Nemecko

Člen(-ka) Európskeho výboru regiónov od

26.01.2020

Kontakt