Jasna GABRIČ

primátorka mesta Trzin

 Jasna GABRIČ

Politická skupina

Renew Europe

Komisie

  • CIVEX (komisia pre občianstvo, riadenie, inštitucionálne a vonkajšie záležitosti)
  • ENVE (komisia pre životné prostredie, klimatické zmeny a energetiku)

Jazyky

  • nemčina
  • španielčina
  • slovinčina

Zastupovaná krajina

Slovinsko

Člen(-ka) Európskeho výboru regiónov od

16.07.2012

Kontakt